اردوي رستوران صفاهان

عنوان برنامه : اردوي رستوران صفاهان
هدف از اجراي برنامه : فراهم کردن لحظاتي شاد و خاطره انگيز براي مددجويان.
زمان برگزاري برنامه : 1401/4/6
 محل برگزاري برنامه : رستوران صفاهان واقع در ميدان جمهوري کرج.
مخاطبان برنامه :تعدادي از مددجويان دختر و پسر.
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : پرسنل، کادر اجرايي مراکز خانه مهر ، حاميان و خيرين گرامي.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 100 نفر از مددجويان.
محتواي برنامه (شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه) :
به لطف تعدادي از خيرين گرامي،اردوي نيم روزه رستوران صفاهان در تاريخ 6/4/1401 با هدف فراهم کردن روزي شاد و خاطره انگيز براي کودکان برگزار گرديد.
در اين اردو 100 نفر از مددجويان دختر و پسر ،پرسنل، کادر اجرايي مراکز خانه مهر ، حاميان و خيرين گرامي حضور داشتند.
اين اردو از ساعت11 صبح در رستوران صفاهان واقع در ميدان جمهوري کرج آغاز و تا ساعت 16 ادامه يافت و با برنامه هاي تفريحي شامل: صرف نهار،ميوه،شيريني و بستني از مددجويان پذيرايي گرديد و با اجراي موزيک زنده و برنامه هاي شاد و و متنوع لحظاتي شاد و مفرح براي کودکان رقم خورد.
و در پايان نيز هدايايي شامل لباس و کيف به مددجويان اهداء گرديد.