خانه مهر سرآسیاب

در طول دوران کار در خانه های مهر افراد زیادی با انجمن حامیان کودکان کار و خیابان آشنا شدند و نسبت به مقوله کودکان کار و خیابان آگاه شدند. در حین کار کردن در منطقه های آق تپه و حصارک یک از حامیان پیشنهاد تاسیس خانه مهر دیگری را مطرح نمود. در نتیجه انجمن به دنبال منطقه ای حاشیه ای و پرآسیب گشت. در راستای این تحقیقات منطقه سرآسیاب واقع در جاده ملارد شناسایی شد. منطقه ای که با قوانین خاص خود و مجریان خاص خود اداره می شد. آمار بالای خرید و فروش اموال مسروقه و حضور سارقین در بازاری که در این منطقه صرفاً برای همین منظور وجود داشت و "بازار شیطان" نامیده می شد انحمن را برای آینده کودکانشان بسیار نگران کرد. بنابراین سومین خانه مهر کودک در منطقه سرآسیاب تاسیس شد و با حضور خود در منطقه سعی بر کاهش آسیب های آن نمود و خوشبختانه توانست به میزان قابل توجهی به کودکان منطقه خدمت رسانی کند.

خانه مهر کودک سرآسیاب علاوه بر سواد آموزی مطابق با استانداردهای سازمان ملل خدماتی مانند مشاوره و مددکاری، برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و حقوق کودک و ... ، برگزاری کلاس های موسیقی و فوق برنامه، برگزاری کلاس های ورزشی و اردوهای متفاوت، تغذیه سالم، خدمات پزشکی و درمانی ، برگزاری کلاس های کمک های اولیه و غیره را به مددجویان خود ارائه می دهد.