خانه مهر آق تپه

با توجه به مشکلات و خطراتی که در منطقه آق تپه وجود داشت (پخش مواد مخدر در سطح کلان) و همچنین به دلیل تجمع کودکان کار در این منطقه ( ازدیاد کودکان زباله گرد)، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان تصمیم گرفت اولین خانه مهر کودک خود را در مهرماه 1384 در منطقه آق تپه تاسیس نماید. همه چیز از یک اتاق کوچک شروع شد. کلاس های درس برای آموزش و یادگیری کودکانی که به دلیل نداشتن مدارک شناسایی، ساعت کاری، مشکلات خانوادگی، فقر مالی و فرهنگی خانواده و هزاران دلیل دیگر تا به حال از نعمت داشتن سواد برخوردار نبوده اند فراهم گردید. در ابتدای ایجاد مرکز، برخی مشکلات، مخاطرات و تهدید ها از سوی جامعه محلی ایجاد گردید که در ادامه حضور و ارایه خدمات مرکز به جامعه محلی، درصد قابل توجهی از مشکلات بالخص آسیب های اجتماعی کاسته شد. همچنین ضمن ایجاد فضای امن در محله، توسعه زیرساختارها و توسعه فرهنگی و اجتماعی از دیگر دستاوردهای جامعه محلی محسوب می شود. در ادامه مسیر به دلیل کوچک بودن فضا و تعداد زیاد کودکان کار و خیابان در منطقه با کمک یاران و حامیان انجمن قطعه زمینی در همسایگی ساختمان قبلی خریداری شد و بنایی مناسب برای آموزش کودکان احداث گردید. از سال 1393 ساختمان جدید خانه دیگر کودکان کار و خیابان منطقه آق تپه شد و پذیرای این کودکان برای سواد آموزی آنها متناسب با استانداردهای جهانی می باشد.

خانه مهر کودک آق تپه علاوه بر سواد آموزی خدماتی مانند مشاوره و مددکاری، برگزاری کلاس های مهارت های زندگی و حقوق کودک و ... ، برگزاری کلاس های موسیقی و کر، برگزاری کلاس های ورزشی و اردوهای متفاوت، تغذیه سالم، خدمات پزشکی و درمانی ، برگزاری کلاس های کمک های اولیه و غیره را به مددجویان خود ارائه می دهد.