حرفه آموزی فنی

انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در جهت ایجاد جامعه ای امن و برای رفع معضل بیکاری نوجوانان و جوانان استان البرز که كار در شرايط سخت محيطي را تجربه می کنند و در نهايت جامعه را در معرض پتانسيلي از خطر قرار می دهند  تصمیم به فعالیت در زمینه توانمند سازی و کسب مهارتهای فردی برای این گروه سنی را اتخاذ کرد. در همین راستا در سال 1394 مرکز حرفه آموزی فنی با تفاهم نامه سازمان فنی حرفه ای استان البرز تاسیس شد. پس از خرید تجهیزات و انتقال وسایل به مرکز، چیدمان کارگاه طبق استانداردهای رایج در جهت حفظ ایمنی مهارت آموز و استفاده بهینه از دستگاهها انجام گردید و کارگاه های آموزشی برای جوانان و نوجوانان برگزار گردید.

دوره هایی که در این مرکز برگزار می شوند عبارتند از دوره های تراشکاری و جوشکاری، نقاشی ساختمان ، تعمیرات تلفن همراه و وسایل برقی و غیره  که بالخص مورد استقبال ساکنین جامعه محلی قرار گرفته است. پس از اتمام دوره مدرک فنی  حرفه ای و معتبر به شرکت کنندگان اعطاء می شود.