به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

آخرین اخبار

به نام دوستدار کودک

سخن آغازين :

کار کودکان مانعي براي دسترسي و تحقق...

عنوان برنامه : برگزاري مراسم افطاري
هدف از اجراي برنامه : اطعام مددجويان در ماه مبارک رمضان
زمان برگزاري برنامه : 1401/2/10
 محل برگزاري برنامه...

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.