پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 231 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 304 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 305 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 313 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 320 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).

بیانیه ماموریت و چشم انداز

چشم انداز

به امید روزی که هیچ کودکی مجبور به کار کردن نباشد

جمعیت کودکان کار و خیابان کاهش یافته است. کار کودکان مانعی برای دسترسی و تحقق حقوق آنان می باشد. نهادها، سازمان های ذیربط و عموم مردم در ارتباط با پدیده کودکان خیابانی آگاه می باشند و در تعامل بایکدیگر اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش این پدیده اجتماعی را به انجام می رسانند. 

 

ماموریت

انجمن حامیان کودکان کار و خیابان متشکل از متخصصان، فعالان و علاقه مندان به حمایت از کودکان کار و خیابان می باشد که از طریق ارایه خدمات تعلیم و تربیت ، ارتقاء سطح زندگی ، بهداشت ، درمان و خدمات مشاوره  به حمایت و توانمند سازی  کودکان و نوجوانان آسیب دیده اجتماعی (اعم از کار ، خیابانی و محروم و به خصوص خارج از بستر آموزش)، والدین آنها و جامعه محلی می پردازد تا در پیشگیری، کاهش و مدیریت پدیده کودکان کار و خیابان نقشی مثبت و موثر ایفاء نماید.