به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

آخرین اخبار

دوره آموزشی مهارت های زندگی با مشارکت خانه بهداشت شهدای آق تپه برگزار گردید و 30 نفر از هنرجویان مرکز غیر فنی و تعدادی از افراد محل در این دوره شرکت نمودند....

مرکز غیرفنی خانه مهر آق تپه، در راستای فرارسیدن روز جهانی ایدز اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیماری ایدز و راه های پیشگیری از آن برای بیش از 20 نفر...