• حامیان کودکان کار و خیابانکودک - کار - خیابان -
  • ';
  • حامیان کودکان کار و خیابانکودک - کار - خیابان -
  • ';
  • حامیان کودکان کار و خیابانکودک - کار - خیابان -
  • ';
  • حامیان کودکان کار و خیابانکودک - کار - خیابان -
  • ';

* اعضای هلال احمر در مرکز خانه مهر سرآسیاب

* پاکسازی محیط زیست (دشت شقایق)

* آموزش حقوق کودک

* همایش روز زن

* گرد هم آیی NGO ها در وزارت کشور.

* سمینار بهزیستی