به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

آخرین اخبار

به مناسبت روز جهانی کودک در سالن اجتماعات مرکز آموزشی آق تپه مراسم جشنی در روز چهارشنبه 14 مهر ماه با حضور موسس انجمن، خانم حسینی پور، و مدیر عامل انجمن، خانم عارف، و 33 نفر از افراد...

مراسم "مهر ایرانی با کودکان کار" با حضور بیش از 200 نفر از حامیان انجمن در روز جمعه نهم مهر ماه در باغ موزه نگارستان از ساعت 19 الی 22 برگزار گردید. این مراسم به همت انجمن حامیان کودکان...