به انجمن حامیان کودکان کار و خیابان خوش آمدید

آخرین اخبار

در راستای توسعه مهارت های فردی و اجتماعی کودکان انجمن، کارگاه ارتباط موثر در خرداد ماه 1396 در مرکز آموزشی آق تپه برگزار گردید. سخنرانی مطلوب، تاثیر لحن بیان...

به مناسبت تولد امام حسن (ع) در ایام ماه مبارک رمضان، تعداد 80 نفر از کودکان انجمن و مادرانشان در مراسم مولودی که به همت یکی از یاران انجمن برگزار گردید شرکت...

آخرین مقالات

صلح فقط نبود جنگ نیست مفهوم گسترده ای است که معانی زیر را در بردارد:

دوستی، آرامش، همکاری، مسالمت، همزیستی، همدلی، مشارکت، زیبایی، آزادی، رهایی، شادی، سرزندگی، گفت وگو،...

در سال 1946 و بمنظور ارسال کمکهای غذایی و دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردید و در سال1953 به یک بخش دائمی سازمان ملل متحد تبدیل شد. در سال 1959 سند...

هنوز هیچ محتوایی برای صفحه اول ساخته نشده است.