برگزاري جشن از طرف کميته مهارت هاي فردي و نمايشي هيئت همگاني استان البرز

عنوان برنامه :برگزاري جشن از طرف کميته مهارت هاي فردي و نمايشي هيئت همگاني استان البرز.
هدف از اجراي برنامه : ايجاد انگيزه ورزشي،افزايش شور،نشاط،اميد و ارتقاي سطح سلامت جسمي و رواني براي مددجويان.
زمان برگزاري برنامه : 1401/4/22
 محل برگزاري برنامه : حياط مرکز آموزشي خانه مهر.
مخاطبان برنامه : مددجويان دختر و پسر.
مشارکت کنندگان در اجراي برنامه : تيم کميته مهارت هاي فردي و پرسنل مرکز آموزشي.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 40 نفر از مددجويان دختر و پسر.
محتواي برنامه (شامل اتقافات، فعاليت هاي اجرا شده در برنامه) :
جشن اجراي برنامه از طرف کميته مهارت هاي فردي و نمايشي هيئت همگاني استان البرز در تاريخ 1401/4/22 با هدف ايجاد انگيزه ورزشي،افزايش شور، نشاط، اميد و ارتقاي سطح سلامت جسمي و رواني براي مددجويان برگزار گرديد.
در اين جشن تعداد 40 نفر از مددجويان دختر و پسر و تيم کميته مهارت هاي فردي حضور داشتند.
اين جشن از ساعت 10 صبح الي 12 ظهر در حياط مرکز آموزشي برگزار گرديد و با اجراي حرکات نمايشي متنوع و جذاب و اجراي مسابقات،لحظاتي شاد و مفرح براي مددجويان رقم خورد و با اهداء جوايز و پذيرايي از مددجويان به پايان رسيد.