مرکز خدمات درمانی وبهداشتی ویژه کودکان کار وخیابان

هدف از اجرای برنامه : ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه پکیج های بهداشتی و درمانی به کودکان کار
زمان برگزاری برنامه : همه روزه
 محل برگزاری برنامه : منطقه جنوب تهران،واقع در غنی آباد
مخاطبان برنامه : کودکان کار و مردم نیازمند محلی
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : خیرین گرامی وپزشکان داوطلب
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : جمعی از کودکان کار و مردم نیازمند محلی
محتوای : برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه)
انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در راستای یاری رساندن به کودکان کار با توجه به نیاز سنجی انجام گرفته در منطقه جنوب تهران،واقع در غنی آباد اقدام به تاسیس مرکزی برای کمک رسانی در زمینه بهداشتی و درمانی و ارائه پکیج های بهداشتی و درمانی شامل(مسواک،خمیر دندان،حوله،ناخن گیر)به این کودکان نموده است.در این مرکز خدمات بهداشتی و درمانی به کودکان کار و خیابان به صورت کاملا رایگان ارائه میگردد.بعد از انجام مراحل اولیه و تامین فضا و تجهیزات مورد نیاز در این مسیر،پزشکان داوطلب همه روزه در این مرکز صرفا برای ویزیت و تشخیص بیماری و ارجاع به مراکز درمانی حضور دارند
در همین راستا در ابتدای فعالیت اقدام به اجرای طرح ارائه خدمات سیار بهداشتی و درمانی رایگان برای کودکان کار و خیابان در مناطق روستایی و محروم غنی آباد،اشرف آباد،زمان آباد و محمود آباد در جنوب شرق استان تهران نموده ایم
نظر به اینکه نقاط یاد شده به لحاظ مسائل اقتصادی و معیشتی جزء مناطق محروم محسوب میشود و دارای جمعیت بالایی از کودکان کار و مردم نیازمند محلی میباشد ،انجمن حامیان کودکان کارو خیابان به جهت انجام اعمال خداپسندانه و استمرار در امر خدمات رسانی  ،در مرحله بعد  تصمیم به تاسیس یک مرکز جدید در منطقه غنی آباد گرفت و با کمک خیرین گرامی تمامی تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مرکز انجمن را تهیه نموده و اقدامات لازم جهت حضور پزشکان داوطلب در مرکز برای معاینات پزشکی صورت پذیرفت. لازم به ذکر است که در بعضی موارد مراجعین محترم دارای مشکلاتی بوده اند که نیازمند به انجام اقدامات تخصصی تر همچون عمل جراحی و یا بستری در بیمارستان را داشته که انجام آن در مرکز انجمن میسر نبوده است لذا مددجویانی که احتیاج به انجام اقدامات تخصصی داشته اند مورد حمایت قرار گرفته و تمامی هزینه های درمانی این عزیزان تامین گردیده است و روال درمان آن ها ادامه یافته است