مسابقه نگارش آرزوها در منزل

عنوان برنامه: مسابقه نگارش آرزوها در منزل

هدف از اجرای برنامه: ارتباط بیشتر با مددجویان و به کارگیری اندیشه کودکان نسبت به موضوع مطرح شده.

زمان برگزاری برنامه: ۱۴۰۰/۶/۳

 محل برگزاری برنامه: مرکز آموزشی خانه مهر و منزل مددجویان.

مخاطبان برنامه: مددجویان و خانواده های تحت پوشش انجمن.

مشارکت کنندگان در اجرای برنامه: پرسنل مرکز آموزشی خانه مهر.

تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه: 150 نفراز مددجویان.

محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه):

مسابقه نگارش آرزوها در تاریخ 3 شهریوماه 1400 ، با هدف ارتباط بیشتر با مددجویان و به کارگیری اندیشه کودکان در مورد آرزوها و اهدافشان در آینده و تشویق آنان برای تلاش در جهت تحقق آن ها و با توجه به شرایط موجود در منزل مددجویان برگزار گردید و به انشاء های برگزیده نیز جوایزی نفیس تعلق خواهد گرفت.

 

گزارش تصویری به همراه توضیح: 

 

مسابقه نگارش آرزوها در منزل