برگزاری کارگاه هدف گذاری مالی

در راستای تقویت مهارت مدیریت مالی مددجویان، کارگاه آموزشی هدف گذاری مالی با حضور 15 نفر از شرکت کنندگان در خانه مهر آق تپه برگزار گردید.