کارگاه زندگی بر اساس فیلم

کارگاه زندگی بر اساس فیلم در فصل تابستان در خانه مهر آق تپه برگزار گردید. 7 نفر از مددجویان انجمن در این کارگاه شرکت کردند.  هدف از برگزاری این کارگاه معارفه آموزش نقد و تقویت قدرت تمایل شرکت کنندگان ، آموزش همدلی از طریق ایجاد ارتباط با کاراکترهای فیلم و جایگذاری خود به جای شخصیت و تمایل رفتار و کاراکتر فیلم بوده است.

صحبت های کلی راجع به انواع فیلم ، سبک و ژانر فیلم ، توضیحی کوتاه راجع به عوامل سازنده ی یک فیلم کوتاه و تاریخچه کوتاه راجع به فیلم و سینما و توضیح راجع به روند کارگاه و نظرسنجی راجع به نوع فیلم های نمایش داده شده در طی دوره بخشی از فعالیت های این دوره می باشد.