آخرین اخبار

مسابقه نگارش آرزوها در منزل

عنوان برنامه: مسابقه نگارش آرزوها در منزل

هدف از اجرای برنامه: ارتباط بیشتر با مددجویان و به کارگیری اندیشه کودکان نسبت به موضوع مطرح...

آغاز سال تحصیلی 1401-1400

عنوان برنامه: آغاز سال تحصیلی 1401-1400

هدف از اجرای برنامه: آموزش وپرورش وتوانمندسازی کودکان.

زمان برگزاری برنامه: ۱۴۰۰/۷/۱۵

 محل...

دوره تکمیلی آموزش زنبورداری

عنوان برنامه: دوره تکمیلی آموزش زنبورداری 

هدف از اجرای برنامه: آموزش زنبورداری

زمان برگزاری برنامه:...

اهداء کفش، کاپشن و بسته های مواد غذایی به مددجویان

عنوان برنامه: اهداء کفش،کاپشن و بسته های موادغذایی به مددجویان. 

هدف از اجرای برنامه: بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی مددجویان و خانواده...

واکسیناسیون مددجویان

عنوان برنامه: اجرای طرح واکسیناسیون کووید 19. 

هدف از اجرای برنامه: واکسیناسیون مددجویان و خانواده های تحت پوشش انجمن.

...

عنوان برنامه : آغاز سال تحصیلی 1400-1399

هدف از اجرای برنامه : بازگشایی مرکز خانه مهر جهت حضور مددجویان در سال تحصیلی جدید.

زمان برگزاری :1399/7/1

محل برگزاری : مرکزآموزشی...

مسابقه بزرگ نقاشی و انشاء نویسی

مسابقه بزرگ نقاشی و انشاء نویسی در دو گروه سنی مختلف 7 تا 11 سال و 12 تا 18 سال در تاریخ 20 مرداد ماه 1399 ، با هدف به فکر واداشتن کودکان در مورد موضوعات...

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور ، مرکز حرفه آموزی انجمن حامیان کودکان کار وخیابان ، از تاریخ  1399/3/1  فعالیت خود را در زمینه  تولید ماسک و رفع نیاز مددجویان و خانواده های تحت حمایت انجمن...

با توجه به بحران ویروس کرونا و شرایط حاکم بر کشور و تعطیلی مراکزخانه مهر، انجمن حامیان کودکان کار وخیابان ، فعالیت های خود را به شیوه ای دیگر و تحت عنوان بازدید از منزل به صورت خانه به خانه ، جهت...

عنوان برنامه : ارزیابی انجمن حامیان با استاندارد افرا 

هدف از اجرای برنامه : توسعه ظرفیت های انجمن براساس ارزیابی افرا 

...

صفحه‌ها