آخرین اخبار

هدف از اجراي برنامه : فراهم کردن روزی شاد و خاطره انگیز برای کودکان
زمان برگزاري برنامه : 1401/04/06
 محل برگزاري برنامه : رستوران
مخاطبان برنامه :...

به نام دوستدار کودک

سخن آغازين :

کار کودکان مانعي براي دسترسي و تحقق...

عنوان برنامه : برگزاري مراسم افطاري
هدف از اجراي برنامه : اطعام مددجويان در ماه مبارک رمضان
زمان برگزاري برنامه : 1401/2/10
 محل برگزاري برنامه...

عنوان برنامه : واکسيناسيون کزاز.
هدف از اجراي برنامه : جلوگيري از بيماري هاي جدي.
زمان برگزاري برنامه : 1401/4/21
محل برگزاري برنامه : مرکز...

عنوان برنامه : کارگاه بلوغ دختران.
هدف از اجراي برنامه : آگاهي دختران در مورد تغييرات جسمي و روحي بدن در دوران بلوغ و آگاهي از نحوه عملکرد درست و صحيح در...

عنوان برنامه : حضور مرکز بهداشت کل استان البرز
هدف از اجراي برنامه : معاينه عمومي مددجويان
زمان برگزاري برنامه : 1/23 و1401/1/24
 محل برگزاري...

عنوان برنامه :برگزاري جشن از طرف کميته مهارت هاي فردي و نمايشي هيئت همگاني استان البرز.
هدف از اجراي برنامه : ايجاد انگيزه ورزشي،افزايش شور،نشاط،اميد و...

عنوان برنامه : اردوي رستوران صفاهان
هدف از اجراي برنامه : فراهم کردن لحظاتي شاد و خاطره انگيز براي مددجويان.
زمان برگزاري برنامه : 1401/4/6
 محل...

عنوان برنامه : کارگاه تغذيه سالم.
هدف از اجراي برنامه : آشنايي مددجويان با تغذيه سالم.
زمان برگزاري برنامه : 1401/2/19
 محل برگزاري برنامه :...

هدف از اجرای برنامه : ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و ارائه پکیج های بهداشتی و درمانی به کودکان کار
زمان برگزاری برنامه : همه روزه
 محل برگزاری برنامه : منطقه...

صفحه‌ها