خانه مهر حصارک

در سال 1384 انجمن حامیان کودکان کار و خیابان متوجه شد در منطقه حصارک کرج تعداد زیادی کودک کار و خیابان وجود دارد. همچنین تعداد کودکان فراری کم سن اعم از دختر و پسر در این منطقه بسیار بالا بوده و به همین دلیل انجمن سریعاً وارد فعالیت در این منطقه شد. عمده حضور کودکان کار در قبرستان امامزاده محمد در انجام فعالیت شستشوی سنگ های قبرستان می باشد به همین جهت در ابتدا به مدت 2 سال کلاس های درس برای بچه ها در امامزاده برگزار شد. پس از گذشت این مدت در سال 1386 انجمن به کمک حامی مالی توانست مرکزی را در این منطقه احداث نماید و خانه مهر حصارک به صورت رسمی افتتاح گردید. در این مرکز مانند دیگر مراکز، انجمن سعی بر کاهش آسیب های کودکان و توانمندسازی آنها دارد و خدمات سوادآموزی، ورزشی، درمانی، مشاوره، مددکاری ، بهداشتی ، تغذیه و غیره به این کودکان ارائه شده است. در حال حاضر این مرکز به دلیل فرسودگی ساختمان و احتمال ریزش تعطیل می باشد.